zarząd

Zarząd Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej:


Pan Józef Jan Romańczuk - Prezes Zarządu
Pan Józef Rostkowski - Wiceprezes Zarządu
Pani Bożena Julia Polak-Stojanovwa - Wiceprezes Zarządu
Pan Jerzy Chromik - Sekretarz Zarządu
Pani Małgorzata Borkowska - Skarbnik Zarządu
Pan Andrzej Brochocki - Członek Zarządu
Pan Mariusz Kucewicz - Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej:

Pani Katarzyna Kozioł - przewodnicząca
Pan Konrad Kacprzak - sekretarz
Pan Eugeniusz Skorupka- członek

 
 
 
powered by inmidia