program działania

Program działania Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

I.  Budowa Systemu Informacji Turystycznej o terenach Mazowsza

-  Utworzenie Nadbużańskiego Centrum Informacji Turystycznej w siedzibie NLOT w Siedlcach

- Zbudowanie Nadbużańskiej Platformy Internetowej i tworzenie w gminach Punktów Informacji Turystycznej .

-  Realizacja programu oznakowania atrakcji turystycznych (I etap)

-  Opracowanie i zagospodarowanie szlaków turystycznych wg Polskiego Systemu

Informacji Turystycznej (II etap).

II. Inne działania

- Organizacja imprez okolicznościowych: lokalnych, regionalnych i międzynarodowych (festyny, wystawy, targi)

-  Prowadzenie działalności wydawniczej (np. przewodniki, informatory, foldery)

-  Organizacja szkoleń, kursów i konferencji (kurs przewodnika turystycznego)

- Podjecie inicjatywy w celu realizacji programu LIDER w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze działania NLOT w latach 2007-2013.

-  Podjęcie inicjatywy w celu realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego
i Kreacji Marki Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego.

-  Koordynacja i nadzór nad realizacją i funkcjonowaniem zintegrowanego produktu
turystycznego” Śladami Nadbużańskich Tajemnic'

-  Turystyka w obiektach poprzemysłowych

-  Nadbużański Park Miniatur

-  Udział w lokalnych i regionalnych imprezach okolicznościowych np.: Zielony Korczew w Korczewie, Święto Ziemniaka w Przesmykach itp.

-  Program Inicjatywny Współpracy INTERREG.
 
 
 
powered by inmidia