o nas

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna działa na terenie wschodniego Mazowsza- w obszarze dorzecza rzeki Bug. Celem działalności NLOT jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku obszaru dorzecza Bugu, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego, promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Dorzecza Bugu.
NLOT prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego systemu informacji turystycznej promującego produkt turystyczny regionu.
Na chwilę obecną w Organizacji działa już 18 jednostek samorządowych.

 
 
 
powered by inmidia