Węgrów - miasto z bogatą historią

miasta

W Węgrowie znajduje się wiele obiektów sakralnych (zabytkowych kościołów i kaplic, cmentarzy kilku wyznań, a także kapliczek), z których większość wpisana jest do rejestru zabytków

Historia miejscowości sięga średniowiecza. Pierwotnie była osadą na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Rozwój Węgrowa zapoczątkowało w XIV wieku wzmożone osadnictwo na tych terenach kolonistów mazowieckich oraz ocieplenie stosunków między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. W XV wieku Węgrów przyłączono do Księstwa Mazowieckiego. Z 1414 roku pochodzi pierwsza wzmianka pisana o osadzie, w związku z fundacją kościoła parafialnego. Dzięki położeniu na szlaku handlowym na Ruś nastąpił szybki rozwój miejscowości. W 1441 roku książę mazowiecki Bolesław IV nadał jej prawa miejskie. więcej o historii Węgrowa

Zabytki Wegrowa

Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętych Piotra, Pawła i Katarzyny

Kościół jest najstarszym budynkiem w Węgrowie. Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele pochodzą z 1414 r. W latach 1558 - 1630 był to kościół protestancki. W 1703 roku spłonął pierwszy drewniany kościół. W latach 1703 - 1707 wojewoda płocki Jan Dobrogost (Bonawentura) hr Krasiński wzniósł obecny murowany kościół w stylu barokowym. Prace budowlane prowadził Carlo Ceroni, przypuszczalnie wg. planów Tylmana van Gameren.
4 kwietnia 1997 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, kościół kolegiaty węgrowskiej podniósł do godności Bazyliki Mniejszej.


Zespól poreformacki w Węgrowie

Założony w 1672 roku według projektu Tylmana z Gameren, a zbudowany przez zespół Carla Ceroniego; w stylu późnobarokowym. Zespół złożony jest z kościoła, klasztoru, budynków browaru i tkalni oraz otaczającego je muru. więcej

Zespół Poreformacki w Węgrowie


Cmentarz Rzymskokatolicki w Węgrowie

Cmentarz rzymskokatolicki został założony w 1797 r. W jego centralnym punkcie znajduje się kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Szkaplerzowej. Wzniesiona została jako kaplica grobowa rodziny Łubieńskich w 1893 r., z zastosowaniem wzorów zaczerpniętych z architektury romańskiej. więcej

Cmentarz Rzymskokatolicki i Kaplica grobowa Łubieńskich w Węgrowie


Dom Gdański w Węgrowie

Usytuowany jest na północnej pierzei rynku. Jest to barokowy gmach z falistym szczytem, kryty dachem mansardowym z lukarnami. więcej

Dom Gdański w Węgrowie


Klasztor i kolegium ks. komunistów (bartoszków) w Węgrowie

Budynek dawnego kolegium - szkoły średniej prowadzonej przez księży bartolomitów (inne nazwy: komuniści, bartoszkowie) jest położony przy rynku głównym na ul. Kościelnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła farnego. Bartolomici zostali sprowadzeni do Węgrowa około 1708 r przez Jana Dobrogosta Krasińskiego. Osiedlili się prawdopodobnie w starym budynku plebanii... więcej

Plebania więcej

Klasztor i Kolegium Księży Bartoszków w Węgrowie
Klasztor i kolegium ks. komunistów (bartoszków) w Węgrowie


Cmentarz ewangelicko-augsburski w Węgrowie

Na cmentarzu ewangelickim (grzebalny od drugiej połowy XVI wieku) znajduje się kościół drewniany. Wybudowany w 1679 roku. Jest drugim ewangelickim kościołem w Węgrowie. więcej


Drewniany Kościół ewangelicko-augsburski w Węgrowie

Wybudowany w 1679 roku. Kościół zbudowany z modrzewia na miejscu okazałej świątyni z 1634 r. więcej


Kościół Ewangelicko - Augsburski

Kościół położony jest przy ul. Narutowicza. est budowlą salową, z wieżą, kruchtą i chórem muzycznym. W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz z obrazem olejnym „Chrystus w Ogrójcu” z 1860 r. Znajdujące się na chórze organy zaliczane są do najcenniejszych zabytków w tej kategorii w Polsce. więcej

Plebania ewangelicka w Węgrowie więcej


"Dom Lipki" w Węgrowie

Dom późnorenesansowy, tradycyjnie uważany przez mieszkańców Węgrowa za pomieszczenie drukarni, gdzie publikowano rozprawy i manifesty arian polskich, w tym znanego teologa Piotra z Goniądza. więcej


Pomnik na grobie Powstańców z 1863 r.

Wielki głaz narzutowy przyciągnięty z pobliskich Szarut w 1917 r. Pomnik znajduje się w miejscu bitwy pod Węgrowem, która miała miejsce podczas powstania styczniowego, 3 lutego 1863 r.  Pomnik znajduje się przy drodze Siedlce - Węgrów, 2 km. od węgrowskiego rynku.


Lapidarium Żydowskie w Węgrowie

W latach 30 - tych XX wieku w Węgrowie mieszkało około 6 tysięcy Żydów. W 1940 r. hitlerowcy utworzyli getto dla społeczności żydowskiej. więcej


Odlewnia dzwonów Braci Kruszewskich

 
 
powered by inmidia