Poznajemy Siedlce

miasta, Szlak pieszy

Spacer rozpoczynamy przy pomniku Papieża Jana Pawła II, znajdującego się na skwerze przy zbiegu ulic J. Kilińskiego i J. Piłsudskiego. Pomnik ten powstał na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999 r.

Spacer rozpoczynamy przy pomniku Papieża Jana Pawła II, znajdującego się na skwerze przy zbiegu ulic J. Kilińskiego i J. Piłsudskiego. Pomnik ten powstał na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999 r.

Następnym etapem zwiedzania będzie Kościół Garnizonowy p.w. Serca Jezusowego. Kościół znajduje się w centralnym punkcie Placu Tysiąclecia. Obiekt ten powstał w latach 1868-1869.
Pierwotnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem świątynia posiadała cechy architektury bizantyńskiej z charakterystycznymi pięcioma kopułami. W latach 1928-1933 budynek przebudowano zgodnie z projektem Michała Sławińskiego nadając mu modernistyczną formę, wyrażającą się poprzez kubistyczne i oschłe potraktowanie poszczególnych elementów

W południowo- wschodnim narożniku Placu możemy dostrzec kamienicę, w której obecnie mieści się Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Kamienica ta w czasie wojny polsko - bolszewickiej w 1920 r., była miejscem, w którym przebywał Marszałek Józef Piłsudski. W ścianę kamienicy wmurowana jest tablica z inskrypcją „W tym domu w roku 1920 spędził noc z 19 na 20 sierpnia Józef piłsudski, śladami rozbitych hord dążąc do zwycięstwa”.

Z Placu Tysiąclecia kierujemy się ponownie na ul. Kilińskiego w stronę centrum miasta. Idąc ulicą mijamy jednopiętrowe kamieniczki - dawnych domów zajezdnych. Charakterystycznym elementem owych kamieniczek są ulokowane wewnątrz dziedzińce, do których wiedzie wąska brama. Kamienice te są najstarszymi murowanymi budynkami w Siedlcach, ich powstanie datuje się na przełom XVIII i XIX w.

Po przejściu ul. Kilińskiego docieramy do ul. Piłsudskiego jest to główna arteria miasta. Przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Esperanto znajduje się pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelanych przez hitlerowców publicznie w tym miejscu, w 1943 r.

W sąsiedztwie pomnika znajduję się Miejska Biblioteka Publiczna - dawniej był to budynek odwachu.

Tuż obok Biblioteki znajduje się Ratusz Miejski, potocznie zwany Jackiem. Nazwa ta pochodzi z miejscowej legendy, która głosi, że do wykonania figury Atlasa pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej o imieniu Jacek. Dawniej w  miejscu obecnego Ratusza znajdowało się centrum dawnego Rynku Głównego.

Na dziedzińcu przed Ratuszem usytuowany jest pomnik Tadeusza Kościuszki, pomnik ten został wzniesiony w 1917 r. , w 100 rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka. Skwer na którym znajduje się pomnik od lat nosi nazwę  Skweru Tadeusza Kościuszki.

Na przeciw pomnika znajduje się Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika,  który jest najstarszym w Siedlcach Kościołem Parafialnym. Kościół ten jest potocznie nazywany „Starym Kościołem” , został on ufundowany przez Kazimierza Czartoryskiego i jego żonę Izabelę z Morsztynów.

Obok kościoła św. Stanisława znajduje się późnobarokowa plebania wybudowana latach 1768-1774 prawdopodobnie wg projektu Jana Zygmunta Deybla, w czasie późniejszym dołączono na ścianie tylnej przybudówki. Budynek wzniesiono na zlecenie Aleksandry Ogińskiej, która zamieszkiwała w nim około 1781 r. podczas przebudowy pałacu. W okresie Księstwa Warszawskiego plebania przeznaczona została na pewien czas na siedzibę Trybunału. W latach późniejszych swoją siedzibę miała tu poczta. Obecnie budynek plebani kościoła p.w. św. Stanisława. Wybudowana na planie prostokąta dwukondygnacyjna plebania reprezentuje styl późnobarokowy.

Od strony ulicy Piłsudskiego, na rogu ul. Sądowej znajduje się gmach dawnego Trybunału Cywilnego, obecnie w budynku mieści się Sąd Okręgowy.

Dalej kierując się ponownie w stronę „Starego Kościoła” znajduje się budynek, który został wzniesiony w 1862 r. z przeznaczeniem na Biuro Powiatu Siedleckiego. W pierwszych latach po wojnie mieściła się w budynku siedziba miejscowego UB, w której torturowano i mordowano żołnierzy Armii Krajowej. Te dramatyczne wydarzenia upamiętnia tablica znajdująca się tuż przy wejściu do budynku. Obecnie budynek ten jest siedzibą Narodowego funduszu Zdrowia.

Do budynku NFZ przylega budynek Poczty Polskiej, który został wzniesiony w latach 1827-1828.

Kierując się w kierunku wschodnim, przy ul. Starowiejskiej znajduje się kaplica pod wezwaniem Św. Krzyża - jest to krypta księżnej Aleksandry Ogińskiej, należąca do zespołu pałacowego. Krypta została wzniesiona w 1791 r.

Wracając w stronę „Starego Kościoła” idąc ul. T. Kościuszki mijamy po lewej stronie budynek dawnej stajni pałacowej. Obecnie jest to siedziba Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Natomiast po prawej stronie znajduje się budynek byłego Podlaskiego Liceum Biskupiego założonego w latach dwudziestych XX w.

Na zwieńczeniu ul. Kościuszki ukazuje się nam przepiękny, odrestaurowany Pałac Ogińskich - obecnie w budynku mieści się rektorat Akademii Podlaskiej. Warto zatrzymać się w tym miejscu aby zwiedzić zabytkowe podziemia, piękne sale, i wnętrza pałacu. Tuż obok Pałacu znajduję się piękny park miejski zwany „Aleksandrią”. Park ten jest zaliczany do grupy ogrodów, które łączą w sobie barokowe układy geometryczne z nowym układem krajobrazowym znajdującym się  w odrębnej części całego założenia ogrodu. W Parku znajduje się murowana arkada, a także staw, na środku którego mieści się niewielka wysepka.

Idąc główną aleją przez park, dotrzemy do amfiteatru, w którym odbywa się wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych, również o randze międzynarodowej.

Po prawej stronie od amfiteatru, znajduje się nowo powstały budynek - siedziba NoveKino Siedlce,  budynek ten jest obiektem najnowocześniejszym architektonicznie w mieście. Jest to jedyny w regionie czterosalowy multipleks z cyfrowym obrazem 3D i dźwiękiem przestrzennym.

Po lewej strony od budynku kina można zobaczyć kompleks Ośrodka Sportu i Rekreacji, w jego skład wchodzą lodowisko, hala sportowa, boisko, na którym rozgrywane są mecze Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Siedlce.

ul.Prusa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Piewotnie zwała się Publiczna Ludowa Szkoła Rolnicza Męska im. Kazimierza Wielkiego powstała w 1922 r. W zespole dawnej szkoły rolniczej, znajduje się stylowy murowany dworek.

ul. Kazimierzowska - Po lewej stronie mijamy budynki Okręgowej Spółdzielni Mleczrskiej, które zaczęto budować w 1938r., dla spółdzielni założonej w 1931r.

ul. Konarskiego - znajduje tu się okazały gmach wybudowany dla potrzeb Gimnazjum Gubernialnego w latach 1843 - 1844 według projektu Corazziego, następnie Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Uczniami tego gimnazjum byli  Bolesław Prus i Leon Wyczółkowski. Dyrektorem w pierwszych latach działania był Józef Skłodowski - dziadek Marii Skłodowskiej - Curie.

ul. Konarskiego - Kolegium Języków Obcych - Dawniej w tym gmachu mieścił się dom kalek
i starców wzniesiony w 1882 .r., przy nim dawne schronisko starców z lat 1903 -1904.

ul. Konarskiego - idąc ulicą Konarskiego wzdłuż parku mijamy staw z wysepką, najstarszą siedlecką szkołę zawodową, zwaną szkołą rzemieślników, ob. ZSZ nr 1 im. Stanisława Staszica.

Ul. Konarskiego na której znajduje się budynek szkoły zbiega się z ul. Asłanowicza - dawniej zwana Prospektową. Jest to jedna z najstarszych ulic miasta. Na jej drugim krańcu ustawiono Kolumnę Toskańska. Kolumna ta była ustawiona w celu wytyczenia głównej drogi dojazdowej do Pałacu, została ona wzniesiona za czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej.

Mijając ul. Asłanowicza zbliżamy się do ul. Bp. I. Świrskiego, docieramy do dawnego budynku teatru, budynek ten jest obecnie siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Kierując się ul. Świrskiego w kierunku zachodnim docieramy do Kościoła Katedralnego p.w.  Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to Neogotycki kościół, w którym modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II 10.06.1999 (Plac pod budowę kościoła ofiarowało Tow. Kredytowe Ziemskie. W 1903 r. gubernator warszawski wyraził zgodę na budowę, w tym też roku zatwierdzono projekt kościoła, autorstwa arch. Zygmunta Zdańskiego. W latach 1904-1905 gromadzono materiały. Prace nadzorował Lech. Zygmunt Szuman, majstrem był Edward Gątkowski. Budowę rozpoczęto w 1905 r. a w stanie surowym ukończono w 1912 r. Konsekrowany w dn. 21.IX.1913 r. Wyposażenie świątyni z okresu międzywojennego, w 1924 r. kościół podniesiono do rangi katedry. Katedrę wzniesiono na planie krzyża łacińskiego z wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie na planie kwadratu.

Naprzeciwko Kościoła znajduje się budynek Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, jest to największa we wschodniej Polsce placówka muzealna. Od 2004 r. w muzeum można zobaczyć jedyny w Polsce słynny obraz El Greco „Ekstaza Św. Franciszka”.

Kierując się w kierunku zachodnim przy zbiegu ul. Cmentarnej z ul. Wojskową położone jest lapidarium, znajdujące się w miejscu wcześniejszego cmentarza.

Kierując się wzdłuż ul. Wojskowej docieramy do budynku dawnego Banku Polskiego, znajdującego się u zbiegu ul. Wojskowej i J. Piłsudskiego.

Po drugiej stronie ul. Piłsudskiego znajduje się charakterystyczny dla Siedlec obiekt - Zakład Karny - został on wybudowany w latach 1841- 1843. Siedleckie więzienie zostało zbudowane jako 3 po stołecznym Pawiaku i więzieniu w Sieradzu. Obecnie jest to zakład karny zamknięty przeznaczony dla skazanych mężczyzn- recydywistów penitencjarnych.

Tuż obok Zakładu Karnego przy ul. Armii Krajowej, tuż przy charakterystycznym budynku Hali Targowej, powstał skwer „Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej". Nazwa ta została nadana 10 kwietnia 2010 r. w  70. rocznicę  Zbrodni Katyńskiej, jednak nadanie tej nazwy zbiegło się również z tragicznymi wydarzeniami związanymi z katastrofą rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Skwer ten jest teraz miejscem upamiętniającym ofiary nie tylko Zbrodni Katyńskiej lecz również ofiary katastrofy z 2010 r.

Następnie kierujemy się w stronę ul. Piłsudskiego, kierując się nią na wschód mijamy kamienice powstałe pod koniec XIX w i Na początku wieku XX. Pośród nich po lewej stronie ulicy wyróżnia się gmach dawnej Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Obenie mieści się tam siedziba Kurii Biskupiej.
Pomnik Jana Pawła II
Pomnik Jana Pawła II
Kościół Garnizonowy
Kościół Garnizonowy
Kamienica- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Kamienica- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego
 
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna
Ratusz zw "Jackiem"
Ratusz zw "Jackiem"
Pomnik T. Kościuszki
Pomnik T. Kościuszki
Kościół Św. Stanisława
Kościół Św. Stanisława
 
Późnobarokowa plebania
Późnobarokowa plebania
Budynek Sądu
Budynek Sądu
Poczta Polska
Poczta Polska
Kaplica Aleksandry Ogińskiej
Kaplica Aleksandry Ogińskiej
 
Archiwum Państwowe
Archiwum Państwowe
Pałac Ogińskich
Pałac Ogińskich
Park Aleksandria
Park Aleksandria
Amfiteatr
Amfiteatr
 
Budynek NoveKino
Budynek NoveKino
OSiR
OSiR
Liceum im. St. Żólkiewskiego
Liceum im. St. Żólkiewskiego
Kolumna toskańska
Kolumna toskańska
 
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
Kościół- Katedra
Kościół- Katedra
Muzeum Diecezjalne
Muzeum Diecezjalne
Lapidarium
Lapidarium
 
Budynek Banku
Budynek Banku
Budynek więzienia
Budynek więzienia
Kuria Biskupia
Kuria Biskupia
 
 
 
powered by inmidia