Pałac w Ruskowie

Zabytki, Zamki i Pałace

Klasycystyczny, murowany z cegły, tynkowany pałac zbudowano w początku XIX w. dla Bądzyńskich. W XIX i XX w. stanowił własność Humnickich.

Przebudowywano go w XIX w. i w latach 1938-40 (dobudowa części pn., zmiana ustawienia okien w obu kondygnacjach, dekoracja sieni,odnowa dachu). Remontowany był w 1948 r. i 1961 r. Ustawiony jest frontem na wschód. piętrowy, na rzucie prostokąta, dziewięcioosiowy, przedłużony ku północy. o trzy osie. Usadowiono go na piwnicach sklepionych kolebkowo. Fasadę zdobi trzyosiowy portyk przyścienny, o czterech kolumnach toskańskich w wielkim porządku, zwieńczony trójkątnym frontonem obramionym gzymsem modylionowym, z kolistą płyciną pośrodku. Kondygnacje oddzielone są profilowanym gzymsem kordonowym; gzyms podokapowy jest modylionowy. Pierwotny rozstaw okien zaznaczono w przyziemiu ławami podokiennymi z płycinami i ślepymi balustradkami podokiennymi w drugiej kondygnacji. Elewacja boczna południu. Jest trzyosiowa, rozczłonkowana pilastrami toskańskimi, na narożach ujęta takimiż półkolumnami. Od pd. i zach. zachowały się pozostałości tarasów. Układ wnętrz jest dwutraktowy z prostokątną sienią na osi o dekoracji z XX w., z korytarzem w części północnej. Za sienią znajduje się pomieszczenie z wnękami półkolistymi, z prawej strony zaś wejście do salonu o zaokrąglonych narożach. Dwuspadowy dach pokryto blachą.- Klasycystyczna stajnia zbudowana została w 1 połowie XIXw. Posiada dwie ścianki murowane z cegły, tynkowane, ożywione boniami i podziałem ramowym, kryjącym parawanowo drewnianą część środkową, krytą daszkiem dwuspadowym, gontowym.
W ogrodzeniu neobarokowym z XXw, w narożu pd., umieszczona została kapliczka z tego czasu. Wewnątrz niej znajduje się ludowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego z XVIII-XIX w.
 
Pałac w Ruskowie
Pałac w Ruskowie
Rusków - Kapliczka w murze pałacowym / fot. Jan Waszczuk
Rusków - Kapliczka w murze pałacowym
Rusków - Kościół pw. Św. Izydora / fot. Jan Waszczuk
Rusków - Kościół pw. Św. Izydora
Rusków - Kościół cmentarny i dzwonnica / fot. Jan Waszczuk
Rusków - Kościół cmentarny i dzwonnica
 
 
 
powered by inmidia