Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i jedyne w Polsce Muzeum Weterynarii.

inne (str. główna), Muzea, Turystyka wiejska, Zabytki

Muzeum Rolnictwa im ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jest jedna z dwóch rolniczych placówek muzealnych w Polsce. W swoich zasobach posiada ponad 28 tys. eksponatów m. in.: 300 eksponatów maszyn i narzędzi rolniczych. Na terenie Muzeum, w Skansenie Mazowiecko - Podlaskim, zgromadzonych jest 47 zabytkowych obiektów architektury drewnianej (XVIII - pocz. XX w.).

Ulokowane są one w trzech zespołach. W Skansenie znajdują się m.in. reprezentatywne dla regionu zagrody wiejskie, dworek z XIX wieku, spichlerze, młyn, a w lecie organizowane są plenery artystyczne i koncerty. Obiekty posiadają pełne wyposażenie.

W Muzeum organizowanych jest wiele wystaw. Do stałych możemy zaliczyć m. in.: "Wnętrza zabytkowe w pałacu hr. Starzeńskich w Ciechanowcu-Nowodworach", "Salonik rodu Ciechanowieckich herbu Dąbrowa", "Historia miasta Ciechanowca", Wozownia – ekspozycja „Transport wiejski”, ekspozycję „Początki mechanizacji rolnictwa", ekspozycję „Wiejskie rzemiosła drzewne”.
Znajduje się tam także: ogród botaniczny roślin leczniczych, pierwsze w Polsce muzeum pisanki a także jedyne w Polsce i największe w Europie Muzeum Weterynarii.

Corocznie organizowane są tam m. in. wiele interesujących imprez z wieloletnią tradycją o zasięgu ponadlokalnym m. in.: „Niedziela Palmowa - Konkurs Palm Wielkanocnych”, „Jarmark Św. Wojciecha„, „Podlaskie Święto Chleba”, „Wykopki pod Wiatrakiem„, „Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego. Mieści się w Pałacu hr. Starzeńskich z 2 połowy XIX w., a także w otaczających terenach parkowych. W parku krajobrazowym rośnie ponad 100 gatunków drzew i krzewów - w tym 19 pomników przyrody. Jest położone na obszarze 26 hektarów.

Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny.

Patronat merytoryczny nad Muzeum, na podstawie umowy porozumienia sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współpracuje z Politechniką Warszawską oraz z wieloma placówkami naukowymi i muzealnymi w kraju.
Muzeum jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego. Wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury.

Oraz czynny młyn wodny (uruchamiany dla grupy zwiedzających).

Więcej informacji:
www.muzeumrolnictwa.pl
 
 
 
powered by inmidia