Mielnik

Historie miejscowowści, inne (str. główna)

Mielnik - malownicza miejscowość położona nad Bugiem. Historia Mielnika sięga XI wieku. Z tego czasu zachowały się pozostałości grodziska. U jego podnóża usytuowane są ruiny zamku, W Mielniku znajdują się także zabytkowe kościoły - katolicki i prawosławny oraz synagoga. Znajduje się tam tez jedyna czynna w Polsce odkrywkowa kopalnia kredy.

Zabytkowy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku
Neobarokowy kościół został zbudowany w 1913 r. Jako jeden z nielicznych zabytków zachował się po II wojnie światowej. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Dawniej był on celem pielgrzymek okolicznych mieszkańców, ale niestety liczne wota zagrabiono i pozostał jedynie kult lokalny.
Przedmioty kultu, które ocalały i znajdują się obecnie w świątyni to: krucyfiks barokowy z końca XVII wieku, monstrancja datowana na lata 1720-1730 i kielich z około 1730 roku. W kościele znajduje się również bardzo ciekawa "droga krzyżowa".


Cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia NMP w Mielniku

W Mielniku w pobliżu Góry Zamkowej, otoczona piękną zielenią, znajduje się jedyna na tym terenie murowana cerkiew orientowana w stylu historyzującym bizantyjskim z 1825 roku p.w. Narodzenia Bogarodzicy.
Cechą charakterystyczną tej cerkwi to pięć kształtnych kopuł oraz bogato wyposażone wnętrze podzielone na nawy trzema parami drewnianych kolumn toskańskich, oświetlone czterema kiwotami w stylu neorenesansowym, ołtarz ukryty jest za ikonostasem bogato zdobionym w ikony oraz zdobienia. Cerkiew ozdobiona jest wieloma ikonami oprawionymi w piękne rokokowe złocone ramy. Ściany pokryte są wspaniałymi freskami o motywach biblijnych.
Wychodząc z cerkwi i spoglądając w kierunku przepływającego w dole Bugu widzimy cmentarz prawosławny z drewnianą kaplicą p.w. Opieki Matki Bożej z 1777r.


Synagoga żydowska

Synagoga została zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku. W latach dwudziestych XX wieku została gruntownie odnowiona po zniszczeniach wojennych. Podczas II wojny światowej została zdewastowana przez niemców.
Po zakończeniu wojny została przeznaczona na prywatny dom mieszkalny. Obecnie znajduje się w niej galeria sztuki Vava.


Góra Zamkowa z grodziskiem z XI wieku

Na górze znajduje się grodzisko z XI - XI wieku a także dobrze widoczna forsa. Gród wczesnośredniowieczny został najprawdopodobniej zastąpiony w wieku XV przez drewniane zabudowania zamku górnego oraz drewniany zamek dolny z murowana wieżą. Zabudowania zostały spalone w 1656 roku przez Szwedów. i nie zostały odbudowane.Na szczycie wzgórza znajdują się pozostałości murowanej kapliczki, zbudowanej w 1865 roku dla uczczenia ocalenia cara Aleksandra II, rozebranej w 1927 roku.
Zamek mielnicki w początkach XVI wieku stanowił wygodną rezydencję królewską. Na zamku gościł Kazimierz Jagiellończyk. Na korone oczekiwał książę Aleksander i Zygmunt zwany Starym. Miejsce podpisania unii mielnickiej z Litwinami.


Ruiny kościoła zamkowego w Mielniku

Póżnogotycki, murowany z cegły przy użyciu kamienia polnego, kościół usytuowany był na tzw. kiedyś zamku niskim u podnóża grodziska. Kościół ufundowany został prawdopodobnie przez Wielkiego Księcia Witolda w 1420 roku. Był wielokrotnie burzony w czasie wojen i odbudowywany. Ostatecznie spalony w 1915 roku.


Odkrywkowa kopalnia kredy

Kopalnia w Mielniku jest jedyną czynną odkrywkową kopalnią kredy w Polsce. Kredę przyniósł lodowiec z terenów dzisiejszej Estonii. Prawdopodnie złoża kredy zaczęto wydobywać już ok XVI w. Powstanie kredy w mielnik szacuje się na okres czwarto- i trzeciorzędu.
 
Mielnik - Ruiny Kościoła zamkowego pw. Trójcy Świętej / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Ruiny Kościoła zamkowego pw. Trójcy Świętej
Mielnik - Ruiny Kościoła zamkowego pw. Trójcy Świętej / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Ruiny Kościoła zamkowego pw. Trójcy Świętej
Mielnik - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
Mielnik - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
 
Mielnik - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
Mielnik - Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy
Mielnik - Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy
Mielnik - Kaplica Cmentarna pw. Matki Bożej Opiekuńczej / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kaplica Cmentarna pw. Matki Bożej Opiekuńczej
 
Mielnik - Kapliczka / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kapliczka
Mielnik - Kapliczka / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kapliczka
Mielnik - Kapliczka / fot. Jan Waszczuk
Mielnik - Kapliczka
Mielnik - odkrywkowa kopalnia kredy
Mielnik - odkrywkowa kopalnia kredy
 
 
 
powered by inmidia