Drohiczyn - historyczna stolica Podlasia

Historie miejscowowści, miasta

fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - historyczna stolica Podlasia. Już w XI wieku, istniał tam najstarszy i najważniejszy gród na Podlasiu. Jeszcze wcześniej istniały tam ślady osadnictwa. W 1253 r. wyróżniony przywilejem koronacyjnym, był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Zespół klasztorny jezuitów

Bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie - Kościół wybudowany w latach 1696 - 1709 w stylu barokowym, dawniej kościół klasztorny zakonu Jezuitów, obecnie kościół parafialny. W 1991 roku kościół stał się Katedrą Drohiczyńska.  Pierwotny kościół został ufundowany w 1392 roku przez Władysława Jagiełło. W 1657 roku parafie przekazano zakonowi jezuitów, następnie po kasacie jezuitów w 1773 r, w 1781 r. parafię przekazano zakonowi pijarów.
W czasie pierwszej wojny światowej kościół został zniszczony, odbudowany w 1919 r. Ponownie poważnie zdewastowany podczas II wojny światowej w 1940 r. przez wojska rosyjskie, kolejnych szkód dokonali Niemcy w latach 1941 - 1944. Po 1945 roku Kościół został częściowo odrestaurowany.
Kościół zbudowany jest w stylu barokowym, jest trójnawową bazyliką na rzucie prostokąta. W Bazylice znajduje się póżnogotrycki krucyfiks z końca XVI wieku, rzeźbę barokową Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w., Monstrancję rokokową. Obecny, pseudobarokowy ołtarz glówny wzniesiony został po 1945 roku w miejsce zniszczonego w czasie II wojny światowej. W obecnym ołtarzu znajdują się obrazy Trójcy Świętej i Matki Boskiej Ostrobramskiej. Chrzcielnica pochodzi z początku XVII wieku w stylu póżnorenesansowym.

Klasztor jezuitów wybudowany w latach 1729 - 1744 w stylu barokowym na planie podkowy. Klasztor powstał pod kierunkiem jezuity Jakuba Ruoffa. Obecnie stanowi siedzibę Kurii Biskupiej.

Kolegium jezuitów - wybudowane w latach 1746 - 1751 według projektu Wincentego lub Wojciecha Rachetti i fundacji superiora klasztoru o. Stefana Kuczyńskiego (1704-1773). W XVIII wieku Collegium Nobilium. Kolegium zostało spalone w czasie I wojny światowej. Obecnie mieści się tam Seminarium Duchowe.


Zespół klasztorny franciszkanów

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny wybudowany w latach ok. 1682 - 1715, murowany w stylu barokowym z funduszy okolicznej szlachty podlaskiej. W 1734 roku dobudowano od południa pomieszczenia skarbczyka na archiwum ksiąg ziemskich i grodzkich. W 1695 r. we wnętrzu Świątyni powstał domek loretański z ołtarzem rokokowym z 1774 r. oraz stiukowy rokokowy ołtarz główny z 1762-1764. W latach 1770 - 1774 powstały ołtarze przy filarach tęczowych - lewy ołtarz z obrazem Wizja św. Antoniego z 1775 r., a prawy ołtarz z obrazem św. Franciszka z 1774 r. W 1780 r. zbudowano na filarze tęczowym od południa ołtarz klasycystyczny. Na końcu lewej nawy są widoczne relikty murowanego ołtarza barokowego z XVIII w.  W czasie II wojny światowej zniszczono kościół. Do kultu przywrócono w 1949 r.

Dzwonnica z ok. 1770 r., wybudowana w stylu późnobarokowym według projektu Kazimierza Kamieńskiego.

Klasztor franciszkanów wybudowany w latach 1737 - 1751 z funduszy chorążego ziemi bielskiej Marcina Kuczyńskiego (1663-1751).

W 1832, po upadku Powstania listopadowego, ukazem rosyjskich władz gubernialnych, franciszkanie zostali wypędzeni z Drohiczyna. Rosjanie na ich miejsce w 1836 r. sprowadzili mniszki prawosławne. W latach 1833-1837 zakrystia kościoła, została zamieniona na cerkiew prawosławną pw. św. Nikanora. W 1838 r. w Klasztorze urządzono więzienie, w 1865 r. po Powstaniu styczniowym zamieniono na koszary dla wojska. W 1897 r. Synod prawosławny umiescił w Klasztorze szkołę kształcąca nauczycieli do szkół wiejskich. W lipcu 1904 roku została przekształcona na szkołę żeńską. Działała ona do 1914 r., kiedy to Drohiczyn został zajęty przez Niemców podczas I wojny światowej. W 1918 r., po zakończeniu I wojny światowej kościół odbudowano. W 1929 roku rozpoczęto odbudowę bardzo zrujnowanego Kościoła.
Obecnie w budynkach klasztornych mieści się Muzeum Diecezjalne, Dom Księży Emerytów Caritas.

Stróżówka z XVIII w.

Oficyna z XVIII w., ob. dom, ul. Kraszewskiego 4.


Zespół klasztorny benedyktynek

Kościół benedyktynek pw. Wszystkich Świętych wybudowany został w latach 1734 - 1738  w stylu późnobarokowym wg. projektu Jakuba Fontana i fundacji Wiktoryna Kuczyńskiego (1668-1737) i Marcina Kuczyńskiego. Pierwszy drewniany kościół ufundował w 1623 roku wojewoda Wojciech Niemira. Został zniszczony przez Szwedów w 1657 roku i odbudowany w 1659. W 1854 roku władze rosyjskie zamknęły kościół. Został odzyskany w 1918 roku. Od 1930 r. służył jako kościół szkolny.  W latach 1939 - 1941, podczas okupacji rosyjskiej służył jako szalet. W latach okupacji niemieckiej 1941-1944 funkcjonował jako parafialny. W 1957 roku objęły go benedyktynki wypędzone z Nieświeża. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy rzeźby barokowe, monstrancja z 1780 r., obraz św. Benedykta z pocz. XVII w. i krucyfiks z 1 poł. XVIII w. z niezachowanego barokowego ołtarza głównego.

Klasztor benedyktynek - murowany, wybudowany został w latach 1734-1738 w stylu barokowym. Wcześniej w latach 1709 i 1714, w drewnianym budynku funkcjonował szpital dla ofiar zarazy. Po 1885 roku Rosjanie nakazali zburzenie klasztoru. Odbudowano go bez cech stylowych w latach 1958-1960 bez skrzydła wschodniego uzupełnionego w 1992.


Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie

Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy - wzniesiona w 1792 roku w stylu klasycystyczny, jako cerkiew greko-katolicka przy klasztorze bazylianów. Cerkiew została przebudowana w 1848 roku na prawosławną. W czasie II wojny światowej bolszewicy urządzili w niej rzeźnię. Wnętrze cerkwi pokrywają malowidła Sotyrysa Pantopulosa z Krakowa - greckiego artysty. Turystów na pewno zachwycą Ikony: Matki Bożej, Zesłania Ducha Świętego oraz Św. Mikołaja Cudotwórcy.
Góra Zamkowa

Niegdyś na Górze Zamkowej, znajdował się zamek zbudowany w XIV lub XV wieku przez książąt litewskich lub mazowieckich. Obecnie, na szczycie  znacznie mniejszej niż kiedyś Góry Zamkowej znajduje się obelisk wzniesiony w 1928 roku w 10 rocznicę odzyskania niepodległości.
Inne zabytki Drohiczyna

Kapliczka barokowa u zbiegu ul. Świętojańskiej i Mieszka I z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w.

Kapliczka przydrożna, przy drodze do Kłyszówki i Minczewa, pocz. XIX w.

Dom z 1. poł. XIX wieku, pl. Tadeusza Kościuszki 23.

Schrony bojowe z 1940-1941 (linia Mołotowa).
 
Drohiczyn - Katedra pw. Trójcy Przenajświętszej / fot. Jan Waszcuk
Drohiczyn - Katedra pw. Trójcy Przenajświętszej
Drohiczyn - wnętrze Katedry pw. Trójcy Przenajświętszej / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - wnętrze Katedry pw. Trójcy Przenajświętszej
Drohiczyn - Dzwonnica przy Katedrze
Drohiczyn - Dzwonnica przy Katedrze
Drohiczyn - Kuria Diecezjalna / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Kuria Diecezjalna
 
Drohiczyn - Wyższe Seminarium Duchowne / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Wyższe Seminarium Duchowne
Drohiczyn - zabytkowy Zespół Poklasztorny o. o. Jezuitów / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - zabytkowy Zespół Poklasztorny o. o. Jezuitów
Drohiczyn - widok na Katedrę i Wyższe Seminarium Duchowne / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - widok na Katedrę i Wyższe Seminarium Duchowne
Drohiczyn - Kościół pw. Wszystkich Świętych / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Kościół pw. Wszystkich Świętych
 
Drohiczyn - wnętrze Kościoła pw. Wszystkich Świętych / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - wnętrze Kościoła pw. Wszystkich Świętych
Drohiczyn - Kościół pw. Wniebiowzięcia Najświętszej Maryi Panny / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Kościół pw. Wniebiowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Drohiczyn - Kościół pw. Wniebiowzięcia Najświętszej Maryi Panny / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Kościół pw. Wniebiowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Drohiczyn - wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - wnętrze Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 
Drohiczyn - Muzeum Diecezjalne i Kościół pw. Wniebowzięcia NMP / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Muzeum Diecezjalne i Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Drohiczyn - Cerkiew pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy / fot. Jan Waszczuk
Drohiczyn - Cerkiew pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
 
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
Kapliczka w drohiczynie
Kapliczka w drohiczynie
Pomnik w Drohiczynie
Pomnik w Drohiczynie
 
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
 
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
Rzeka Bug- Drohiczyn
 
Łąki nadbużańskie
Łąki nadbużańskie
Łąki nadbużańskie
Łąki nadbużańskie
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
 
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
 
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Widok rzeki Bug- Drohiczyn
Kościół w Drohiczynie
Kościół w Drohiczynie
Rzeka Bug w Drohiczynie
Rzeka Bug w Drohiczynie
 
 
 
powered by inmidia